• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Lokale betrokkenheid

Lokale betrokkenheid

Bij dit zonnepark-initiatief zijn in totaal vijf landeigenaren betrokken. De gronden die zij inzetten zijn al sinds meerdere generaties in de familie en worden momenteel gebruikt als akkerbouwpercelen om aardappelen, suikerbieten, maïs en granen te telen.  

De grondeigenaar Henk Bosma is een innovatieve agrarische ondernemer uit Zuidvelde met veel aandacht voor duurzaamheid en natuur. Al vele jaren is zijn bedrijf, naast de agrarische werkzaamheden, bezig met het ontwikkelen van diverse manieren van duurzame opwekking. Het begon met vergisting van agrarische afvalproducten en later kwam daar de opwek van zonne-energie bij. Op het dak van de schuren ligt nu ruim 1.000 kWp. Vele akkerranden zijn de afgelopen jaren ingezaaid met bloemen en kruiden in het kader van ecologisch beheer. Ook als lid van de Boermarke van Norg levert Henk altijd een bijdrage aan de natuur- en landschapsprojecten in de omgeving.

Grondeigenaar Janssen uit Zuidvelde (Ankehaar Solar BV) willen met het ontwikkelen van het zonnepark naast het produceren van duurzame energie een bijdrage leveren aan het toevoegen van natuur, biodiversiteit en bodemkwaliteit aan Zuidvelde. Dit doen zij onder andere door nabij gelegen gronden in eigendom van de familie in te zetten voor natuurontwikkeling.

De grond die ter beschikking wordt gesteld voor Zonnepark Zuidveld blijft volledig in eigendom van de lokale grondeigenaren. Onderstaand schema laat zien hoe het project wordt georganiseerd. De drie projecten bestaan uit een project BV die voor 50% eigendom is van een projectontwikkelaar en voor 50% eigendom is van (ECN) Energiecoöperatie Noordseveld. De project BV betaalt pacht aan de grondeigenaar en draagt winst van het project af aan beide eigenaar- BV's. Dit betekent dat er 50% van de opbrengsten in Noordenveld blijven en dat er 50% van de opbrengsten in Noordenveld blijft en in Noordenveld wordt geïnvesteerd in verduurzaming van woningen en gebouwen.   

Het is de bedoeling om het project 15 jaar lang tijdens de exploitatie te subsidiëren met de benodigde SDE- subsidie (Stimulering Duurzame Energie). Na die 15 jaar draait het zonnepark nog 10 jaar zonder subsidie. Vervolgens wordt het zonnepark afgebroken en wordt het gebied weer teruggebracht in oorspronkelijke staat. 

Bij de ontwikkeling en met name bij het beheer en onderhoud van Zonnepark Zuidvelde wordt gekeken of lokale ondernemers (een deel van) deze activiteiten kunnen uitvoeren. Zo komt deze omzet direct ten goede aan de directe omgeving.