• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Uitvoering participatie

3.1 INLEIDING

ECN is al lange tijd in gesprek met de gemeente en ook nadrukkelijk betrokken geweest bij de invulling van het beleid rondom de energietransitie. Daarnaast zijn de initiatiefnemers (Chint Solar, TPSolar en Ankehaar Solar) van het zonnepark al geruime tijd bezig met de planvorming van het park. Drie jaar geleden is er een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Er zijn de nodige gesprekken gevoerd met grondeigenaren, omwonenden, vertegenwoordigers van de gemeente en met ECN. Het afgelopen jaar zijn omwonenden nadrukkelijk gekend in de planvorming (zie onder).

Opmerking:
In verband met de Coronapandemie zijn veel van de gesprekken en informatieavonden digitaal geweest. De ontwikkelaars hadden liever iedereen in echt gesproken en ontmoet, echter was dit door de pandemie niet mogelijk. Ondanks dat dit nogal wat beperkingen met zich meebracht hebben de ontwikkelaars zich ingezet om toch iedereen zo goed mogelijk bij het proces te betrekken door zoveel mogelijk verschillende communicatiemiddelen in te zetten.