• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Waar komt het zonnepark?

Waar komt het zonnepark?

Zonnepark Zuidvelde is opgedeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. Er zijn drie initiatiefnemers bij betrokken: Chint Solar (noordelijk deel) en TPSolar en Ankehaar Solar (zuidelijk deel). Alle drie de initiatiefnemers hebben een samenwerking met Energiecoöperatie NoordseVeld.

Het zonnepark bestaat voor 74 hectare uit zonnepanelen en ongeveer 35 hectare is natuur. Met betrekking tot de natuurlijke inrichting verfraaien wij het gebied met brede akkerranden, willen wij landschapselementen zoals houtsingels herstellen en richten wij een verbindingszone in tussen het bos van Huis ter Heide en het bos bij Peest. Voor de ree en de das brengt dat nieuwe mogelijkheden met zich mee, terwijl de akkervogels en bijvoorbeeld de haas ook gedijen bij rust en nieuwe natuur. 

Voor de bewoners aan de Asserstraat komt het zonnepark op ongeveer 600 meter afstand, voor zij die wonen aan de Veldweg komt het zonnepark op ongeveer 400 meter afstand. De brede groenstroken rondom het zonnepark onttrekken de panelen volledig aan het zicht.

Omwonenden zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zonnepark. Zij kunnen middels meerdere informatiebijeenkomsten meepraten over de exacte locatie, het ontwerp, landschappelijke inpassing en de omvang van het zonnepark. De resultaten daarvan zijn in te zien in het participatieverslag.