• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Toekomstige activiteiten participatie

BIJLAGE 2: VERSLAG 2DE INFORMATIEAVOND

Opzet informatiebijeenkomst  
Ook deze bijeenkomst was wegens de huidige coronamaatregelen digitaal. Voor deze bijeenkomst hadden wij weer iedereen binnen ‘het invloedsgebied’ (zoals is afgestemd in overleg met de gemeente en de verschillende belangenverenigingen) uitgenodigd. Het ging in totaal om 95 adressen, waarvan ongeveer 50 adressen (inclusief 2 belangenverenigingen) zich voor de informatiebijeenkomst hadden aangemeld. Ook hadden circa 10 adressen buiten het invloedsgebied zich aangemeld.  

Lees het verslag van de tweede informatieavond.