• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

TPSolar

TPSolar

TPSolar is een familiebedrijf met een grote ambitie: een steentje bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Daarom ontwikkelen, financieren, bouwen en beheren wij grondgebonden zonneparken. Dit doen wij op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier en op alle mogelijk geschikte locaties, zoals voormalige stortplaatsen, niet uitgegeven industrieterreinen of (slechtere) landbouwgronden. Dit doet TPSolar niet alleen, maar altijd in nauwe samenwerking met landeigenaren, agrariërs, bewoners, gemeenten, provincies en energiecoöperaties. Inmiddels heeft TPSolar vier zonneparken ontwikkeld en gebouwd, namelijk in Uden en Dordrecht en twee in Lochem. Deze zonneparken wekken momenteel groene stroom op voor meer dan 10.000 Nederlandse huishoudens. TPSolar werkt bij al haar projecten volgens de Gedragscode Zon op land en is partner van Nederland Zoemt (Actieplatform voor wilde bijen).

TPSolar ontwikkelt, financiert, bouwt en beheert grootschalige grond- en watergebonden zonneparken. Wij realiseren zonneparken in nauwe samenspraak met de lokale omgeving en belanghebbenden.

TPSolar realiseert zich dat de komst van een zonnepark mogelijk invloed kan hebben op het woongenot van omwonenden en hecht dan ook groot belang aan de inspraak van omwonenden. Daarom gaat TPSolar altijd in gesprek met de omgeving, zodat men kan meedenken en praten over de uiteindelijke invulling en uitvoering van het zonnepark en om samen te komen tot een breed gedragen plan. Daarnaast geven Het Klimaatakkoord en alle Regionale Energiestrategieën aan dat er bij duurzame-energieprojecten gestreefd moet worden naar 50% lokaal eigendom. TPSolar slaat daarom graag de handen ineen met lokale energiecoöperaties zodat de opbrengsten ‘landen’ bij de lokale omgeving door bijvoorbeeld lokaal (mede)eigenaarschap, een gebiedsfonds, goedkope stroom of collectieve inkoop van zonnepanelen en werkgelegenheid tijdens bouw en beheer.

Bij dit zonnepark-initiatief zijn in totaal drie landeigenaren betrokken. De gronden die zij inzetten zijn al sinds meerdere generaties in de familie en worden momenteel gebruikt als akkerbouwpercelen om aardappelen, suikerbieten, maïs en granen te telen. De betrokken landeigenaren voelen zich verantwoordelijk voor het gebied en wensen actief bij te dragen aan het overdragen van een toekomstbestendig Zuidvelde aan een volgende generatie. Duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. 

Het is de bedoeling om het project 15 jaar lang tijdens de exploitatie te subsidiëren met de benodigde SDE- subsidie (Stimulering Duurzame Energie). Na die 15 jaar draait het zonnepark nog 10 jaar zonder subsidie. Vervolgens wordt het zonnepark afgebroken en wordt het gebied weer teruggebracht in oorspronkelijke staat. 

TP Solar
Melbournestraat 9
1175 RM Lijnden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.tpsolar.nl