• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Ontwerp zonnepark

Ontwerp zonnepark

Het beoogde zonnepark bij Zuidvelde wordt een kwart kleiner dan eerder gepland.  Het totaal oppervlakte aan zonnepark is nu 74 hectare groot. De landschappelijke inpassing en groenstructuren zijn circa 35 hectare groot.

Ontwerp oud versus nieuw - Noordelijk deel

Ontwerp oud versus nieuw - Zuidelijk deel