• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Toekomstige activiteiten participatie

BIJLAGE 3: VERSLAG 3DE INFORMATIEAVOND

Opzet informatiebijeenkomst  
Ook deze bijeenkomst was wegens de huidige coronamaatregelen digitaal. Voor deze bijeenkomst hadden wij weer de 95 adressen binnen het 'invloedsgebied' (zoals is agestemd in overleg met de gemeente en de verschillende belangenverenigingen uitgenodigd. 

Voorzitter van Energiecoöperatie NoordseVeld Jeroen Niezen was tevens de voorzitter van de online bijeenkomst. Vanuit Chint Solar Nederland Projecten B.V. waren Wouter Guliker en Barry Touw aanwezig. Vanuit TPSolar B.V. waren René Hendriks en Emma Hendriks aanwezig. Er werd een online presentatie gegeven in Teams door deze drie partijen. Zij hebben gedurende de avond verschillende vragen van omwonenden beantwoord en toelichting gegeven over het zonnepark-initiatief en het participatieproces. De presentatie begon met een terugblik op de informatieavond van 15 februari, het participatieproces en de input vanuit de gevoerde gesprekken met natuurverenigingen. Daarna werd door Luuk van den Berg van adviesbureau Arcadis het aangepaste landschappelijk ontwerp gepresenteerd. Hierbij werd stil gestaan bij de verschillende aanpassingen t.o.v. het eerste conceptontwerp zoals gepresenteerd op 15 februari.

Lees het verslag van de derde informatieavond.