• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Oog voor de natuur

Oog voor de natuur

Zonnepark Zuidvelde is een uniek project waarin natuurontwikkeling en duurzame energie samenkomen. Een groot van het zonnepark wordt namelijk ingericht als natuur! Nergens in Nederland komt een zonnepark met zo een grote verhouding voor. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor akkervogels en wordt er rekening gehouden met de migratieroute van de das en ree middels een grote groene corridor. Door de aanleg van bosschages en bloemrijke akkerranden zullen de zonnepanelen uit het zicht worden onttrokken.

Naast het gebiedsfonds en lokaal eigendom, is een meerwaarde creëren voor natuur een andere belangrijke spelregel van de gemeente Noordenveld bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten.

Door natuur en duurzame energie te combineren blijft de grond de bestemming landbouwgrond behouden en kan het niet worden aangemerkt als natuurgebied. De grond krijgt echter 25 jaar 'rust', waardoor de natuur zijn gang kan gaan. Er worden geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt. Een win-winsituatie dus om het stikstofprobleem aan te pakken.