• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Persberichten

Gemeente heeft meer tijd nodig om Zonnepark Zuidvelde te behandelen

De gemeente Noordenveld heeft er voor gekozen om de behandeling van de omgevingsvergunning voor Zonnepark Zuidvelde niet in september op de raadsagenda te zetten.

Zonnepark Zuidvelde valt niet onder rijkscoördinatieregeling

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten heeft laten weten dat de rijkscoördinatieregeling niet van toepassing is op Zonnepark Zuidvelde. Dat betekent dat de gemeente Noordenveld de ruimtelijke inpassing op zich neemt.

Invulling gebiedsfonds direct opgepakt als Zonnepark Zuidvelde is vergund

De gesprekken over het gebiedsfonds bij Zonnepark Zuidvelde zijn tijdelijk uitgesteld. Het gebiedsfonds maakt onderdeel uit van de afspraken die horen bij het zonnepark. Komt het zonnepark er, dan het gebiedsfonds ook.

Zonnepark Zuidvelde gaat volgende fase in

Het geplande zonnepark bij Zuidvelde gaat een volgende fase in. Met ingang van donderdag 16 juni ligt het ontwerpbesluit ter inzage.

Gemeente geeft groen licht voor volgende stap

De gemeenteraad van de Gemeente Noordenveld heeft op woensdag 8 juni tijdens een raadsvergadering een zogenaamde 'ontwerp verklaring van geen bedenkingen' afgegeven. Hierdoor kan er een volgende stap worden gezet in het vergunningsproces voor Zonnepark Zuidvelde.

Presentaties informatiebijeenkomst

Donderdag 28 oktober vond een informatiebijeenkomst plaats in Norg.

Zonnepark Zuidvelde fors kleiner

Het geplande zonnepark bij Zuidvelde wordt een kwart kleiner.

Zonnepark Zuidvelde wordt kleiner

Het zonnepark Zuidvelde wordt 25% kleiner. 

Kansen voor de akkervogels

Kansen voor akkervogels door ruime opzet zonnepark Zuidvelde