• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Persberichten

Zonnepark Zuidvelde gaat volgende fase in

Het geplande zonnepark bij Zuidvelde gaat een volgende fase in. Met ingang van donderdag 16 juni ligt het ontwerpbesluit ter inzage.

Voor omwonenden die nog vragen hebben over het zonnepark organiseren de initiatiefnemers TPSolar, Chint Solar, Ankehaar Solar en Energie Coöperatie Noordseveld (ECN) op 30 juni een informatieavond in Norg.

In mei van dit jaar stemde het college van B&W gemeente Noordenveld in met de ontwerp-omgevingsvergunningen voor de realisatie van zonnepark Zuidvelde. Op 8 juni boog de gemeenteraad zich daarover en stelde de ontwerpverklaring vast. Het ontwerpbesluit ligt nu 6 weken ter inzage tot 27 juli. Daarna beslist de gemeenteraad definitief of de Omgevingsvergunning wordt afgegeven of niet.

Een derde park is natuur

Verschillende belanghebbenden maakten 8 juni gebruik van de mogelijkheid om tijdens de gemeenteraadsvergadering in te spreken. Een van de meest gehoorde bezwaren gaat over de oppervlakte van het zonnepark. Wanneer het park gerealiseerd is, omvat het in totaal 104 hectare: 74 hectare daarvan is zonnepark en 30 hectare is natuur. Nergens in Nederland komt een zonnepark met verhoudingsgewijs zoveel natuur.

Oorspronkelijk bestond zonnepark Zuidvelde  uit drie afzonderlijke plannen. Deze plannen zijn in december 2020 door de gemeente, samen met circa 10 andere plannen op andere locaties, op een aantal onderwerpen beoordeeld. Zuidvelde is toen aangewezen als één van de locaties – samen met Matsloot – waar initiatiefnemers gezamenlijk het participatietraject over een zonnepark mochten opstarten.

Drie afzonderlijke plannen voor Zuidvelde zijn daarop samengesmeed tot één geheel, zowel op het gebied van participatie als op het gebied van landschap. Dat ontwerp is in januari 2021 voor het eerst gepresenteerd aan de inwoners van Zuidvelde.

Tijdens de gemeenteraad spraken omwonenden ook hun zorg uit over het beheer en de invulling van het gebiedsfonds en het lokaal eigendom van het zonnepark. De gemeente heeft hierover in haar beleidskader duidelijke spelregels vastgelegd. Vaststaat het streven naar 50 procent lokaal eigendom, dat het gebiedsfonds er gaat komen en ook dat er jaarlijks geld in het fonds wordt gestort.

De concrete invulling van het fonds wordt in een later stadium in samenspraak tussen de gemeente, initiatiefnemers en inwoners ingevuld. Tijdens de vergadering van 8 juni werd echter ook benadrukt dat in de huidige fase, wanneer er nog geen vergunning is afgegeven, het lastig blijkt om al de precieze contouren weer te geven over de invulling en wie het fonds gaat beheren. Later in de tijd worden die zaken definitief geregeld.

Voorwaarde

Wil zonnepark Zuidvelde namelijk later dit jaar kunnen meedoen aan de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+), dan is het hebben van een Omgevingsvergunning een voorwaarde. Deze SDE kan één keer per jaar worden aangevraagd en is noodzakelijk om de haalbaarheid en de financierbaarheid van het project te versterken.

‘Kan er geen SDE+-subsidie worden aangevraagd, dan is dat voor de gemeente Noordenveld en haar inwoners een gemiste kans’, geeft Gerard Offringa aan als bestuurslid van ECN.  ‘Komt het zonnepark er dan kunnen inwoners van de gemeente mede-eigenaar worden van hun eigen groene energievoorziening en daar volgens de SDE-regeling van dit jaar dus (financieel) ook van mee profiteren’, vervolgt Offringa.

Om met elkaar nog eens te praten over de kansen die het zonnepark biedt en om nog bestaande onduidelijkheden bij inwoners weg te nemen, organiseren TPSolar, Chint Solar, Ankehaar Solar en ECN op 30 juni een informatieavond in Café Zwaneveld in Norg. De inloop is om 19.30 uur.

Veelgestelde vragen

We hebben een handig overzicht gemaakt van de meestgestelde vragen over onder de landschappelijke inpassing, de natuur, participatie en de financiering. Lees verder: Veelgestelde vragen