• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Persberichten

Gemeente geeft groen licht voor volgende stap

De gemeenteraad van de Gemeente Noordenveld heeft op woensdag 8 juni tijdens een raadsvergadering een zogenaamde 'ontwerp verklaring van geen bedenkingen' afgegeven. Hierdoor kan er een volgende stap worden gezet in het vergunningsproces voor Zonnepark Zuidvelde.

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?

In 2021 is er met de gemeente, met belangenorganisaties en tijdens meerdere bijeenkomsten met omwonenden gewerkt aan een ontwerp dat past in de omgeving.

Op 12 november jl. hebben wij daarop de aanvullende gegevens voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor Zonnepark Zuidvelde ingediend. De gemeente heeft daarna het plan getoetst op alle relevante juridische, milieukundige, ecologische en ruimtelijke aspecten. Volgens de gemeenteambtenaren voldoet het plan aan alle regelgeving.

Gemeenteraad oordeelt positief

Nadat eerder het college van burgemeester en wethouders officieel had aangegeven dat zij het voornemen heeft om de omgevingsvergunning te verlenen, heeft op woensdag 8 juni ook de gemeenteraad besloten de ontwerpvergunning te verlenen.

Wij vinden het fijn dat er een volgende stap is gezet in de procedure om een uniek zonnepark te realiseren. Zonnepark Zuidvelde heeft namelijk een bijzonder landschappelijk ontwerp waarin kansen worden gegeven aan de patrijs, wordt gerealiseerd op basis van 50% lokaal eigendom en draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente.

Extra informatiebijeenkomst

In de omgeving leven er nog verschillende vragen over het zonnepark. Wij organiseren daarom een extra informatiebijeenkomst om deze te beantwoorden. De datum wordt binnenkort bekendgemaakt via deze website en via een brief in de bus.