• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Persberichten

Gemeente heeft meer tijd nodig om Zonnepark Zuidvelde te behandelen

De gemeente Noordenveld heeft er voor gekozen om de behandeling van de omgevingsvergunning voor Zonnepark Zuidvelde niet in september op de raadsagenda te zetten.

Het blijkt niet mogelijk om de zogenaamde zienswijzenota tijdig naar de raad te sturen. De beantwoording van de zienswijzen vraagt meer tijd dan verwacht. Het college stelt zorgvuldigheid boven snelheid en hecht grote waarde aan een goede beantwoording van alle ingediende zienswijzen en vindt dat de raad voldoende tijd moet hebben om hiervan kennis te nemen. Afgelopen dinsdag 30 augustus zijn de initiatiefnemers van het zonneveld hiervan op de hoogte gesteld.

De initiatiefnemers hebben alle begrip voor de zorgvuldigheid die de gemeente betracht. Het is een project waarover veel gepraat is in de omgeving. Dat de gemeente nu meer tijd nodig heeft voor de behandeling van de omgevingsvergunning is een begrijpelijk gevolg.

De omgevingsvergunning voor Zonnepark Zuidvelde wordt op een nog te bepalen moment door de gemeenteraad behandeld.

Jeroen Niezen, voorzitter van de Energiecooperatie Noordseveld:

“We zijn enorm enthousiast om via Zonnepark Zuidvelde een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gemeente Noordenveld. We staan te trappelen om aan de slag te gaan met de realisatie van het project, maar begrijpen en staan achter de zorgvuldigheid waarmee de gemeente dit project aanpakt. We blijven alle vertrouwen houden in een goede afloop van onze vergunningsaanvraag en waarderen enorm de inzet en constructieve houding van de gemeente en haar ambtenaren."