• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Image

Zonnepark Zuidvelde een uniek project

Zonnepark Zuidvelde beslaat ongeveer 35 hectare aan natuur en open ruimte en 74 hectare aan zonnepanelen. Na elke rij panelen komt een royale ‘open’ strook groen. De brede groenstroken rondom het zonnepark onttrekken de panelen aan het zicht.

Daarnaast brengen de initiatiefnemers in het gebied brede akkerranden aan, herstellen zij landschapselementen zoals houtsingels en richten ze een verbindingszone in tussen het bos van Huis ter Heide en het bos bij Peest. Voor de ree en de das zou dat nieuwe mogelijkheden met zich meebrengen. Ook akkervogels en bijvoorbeeld de haas zouden gedijen bij rust en nieuwe natuur.

  •  Veel ruimte voor natuur, extra aandacht voor akkervogels
  •  Grote stap richting klimaatdoelstelling gemeente Noordenveld
  •  Grootste lokaal eigendom van Nederland

Lokaal Eigendom

De initiatiefnemers van Zonnepark Zuidvelde gaan voor 50% lokaal eigendom.
Wat betekent dit, hoe wordt het ingevuld en hoe kunt u mee-investeren en mee-profiteren?

Actueel

Pers- & nieuwsberichten

Zonnepark Zuidvelde

Initiatiefnemers

Image
Image
Image
Image

Uniek zonnepark met lokaal eigendom & kansen voor de natuur

Een deel van de opbrengst van het zonnepark wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van de Noordenveldse gemeenschap.
Image